ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΑΛΤΑΔΟΡΩΝ

Το Συνδικάτο Σαλταδόρων ήταν μια αυτόνομη αντιεξουσιαστική ομάδα που έδρασε στην Θεσσαλονίκη την περίοδο 1996-2003.

Αφίσες

Έντυπο δρόμου Νίπελ