ΑΡΧΕΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

To ψηφιακό αρχείο της Αυτονομίας της Θεσσαλονίκης στήθηκε στις αρχές του 2023, με αφορμή την αναδιοργάνωση του έντυπου αρχείου στο στέκι του antifa selanik, και με στόχο να συνοδεύσει μια σειρά κειμένων που αφορά την ιστορία μας ως antifa. Μπορείτε παρακάτω να βρείτε υλικό από τις αυτόνομες ομάδες που έδρασαν στην Θεσσαλονίκη από τα τέλη των 90's μέχρι πρόσφατα.