OMNIA SUNT COMMUNIA

Το Omnia Sunt Communia ήταν μια βραχύβια αυτόνομη ομάδα που έδρασε στην Θεσσαλονίκη το 2003. Κυκλοφόρησε δύο τεύχη από το ομώνυμο έντυπο δρόμου.