ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ

Οι Εργάτες του Αρνητικού ήταν μια αυτόνομη ομάδα που έδρασε στην Θεσσαλονίκη από το 2004 έως το 2009, και συμμετείχε στην federaction – ομοσπονδία αυτόνομων ομάδων. Κυκλοφορούσε το έντυπο δρόμου System Failure Acceleration σε δύο εκδοχές: ένα μικρού μεγέθους και ένα μεγάλου. Αργότερα κυκλοφόρησε και το έντυπο δρόμου Metropolitano.

Έντυπο δρόμου System Failure Acceleration (small version)

Έντυπο δρόμου System Failure Acceleration (big version)

Έντυπο δρόμου Metropolitano