Τα νοσοκομεία είναι των εργατών // Προκήρυξη [02.2014]

[Προκήρυξη που τυπώθηκε το Φεβρουάριο του 2014]

Κατεβάστε την προκήρυξη σε μορφή .pdf εδώ.