Αυτοκόλλητα [03.2020]

Αυτοκόλλητα που τυπώθηκαν από το antifa selanik το Μάρτιο του 2020.