Αυτοκόλλητα [12.2021]

Αυτοκόλλητα που τυπώθηκαν από το antifa selanik το Δεκέμβριο του 2021.