Αυτοκόλλητα [01.2016]

[Αυτοκόλλητα που τυπώθηκαν από το antifa selanik τον Ιανουάριο του 2016].