Αυτοκόλλητα [11.2012]

[Αυτοκόλλητα που τυπώθηκαν το Νοέμβριο του 2012]