Χαρτιά στους μετανάστες, κλωτσιές στους ρατσιστές // Roller graffiti [06.2018]

Roller graffiti που έκανε το antifa selanik στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2018.