Σκατά στην καραντίνα // Roller graffiti [01.2021]

Σκατά στην καραντίνα – Roller graffiti του antifa selanik στην Άνω Πόλη.