Χαρτιά σε όλους τους μετανάστες και τις μετανάστριες // Διαδήλωση στόμα-με-στόμα // Φάληρο [12.2015]

Διαδήλωση στόμα-με-στόμα στο Φάληρο που διοργάνωσε το antifa selanik το Δεκέμβριο του 2015.

ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ