Οι τιμές, ο (εμπορικός) πόλεμος και τα “φυσικά φαινόμενα” που θα μας επισκέπτονται // Εκδήλωση [18.12.2021]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ                                                               

Σάββατο 18/12/2021 – 19:00, στέκι στη Μόδη 1.

Η εισήγηση της εκδήλωσης συζητήθηκε, γράφτηκε και εκδόθηκε σε μορφή μπροσούρας από την συνέλευση του antifa selanik. Μπορείτε να την βρείτε σε έντυπη μορφή στο στέκι και σε antifa events. Κατεβάστε την σε μορφή .pdf εδώ.