Σκατά στην καραντίνα // Σπρέι // Άνω Πόλη [12.2020]

Σπρέι στους τοίχους της Α. Πόλης ενάντια στην καραντίνα, το Δεκέμβριο του 2020.