Χαρτιά στις μετανάστριες. Δεν ξεχνάμε την Γκάινε Καζαρτζιάν. // Roller graffiti [06.2019]

Roller graffiti που έκανε το antifa selanik στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, τον Ιούνιο του 2019.