πολιτική εκδήλωση / antifa live [19-20.6.2020]

Το εθνικό ψυχόδραμα τρίμηνης διάρκειας με όνομα Covid-19 (που όλοι θέλουν να εμπεδώσουμε) και οι διακρατικοί ανταγωνισμοί, η κρίση-αναδιάρθρωση, η μπατσοκρατία με στολή ή μη και η πειθάρχηση/υποτίμηση της εργατικής τάξης (που όλοι θέλουν να ξεχάσουμε).

Χωρίς σχόλια
IMG-7a2e1b93e8f9cd5c0f59b8bfe7a4972d-V

Πολιτική εκδήλωση: Forget Covid-19

Σάββατο 19 Ιουνίου 2020 // 19.00

στο Στέκι Μόδη 1

Το εθνικό ψυχόδραμα τρίμηνης διάρκειας με όνομα Covid-19 (που όλοι θέλουν να εμπεδώσουμε) και οι διακρατικοί ανταγωνισμοί, η κρίση-αναδιάρθρωση, η μπατσοκρατία με στολή ή μη και η πειθάρχηση/υποτίμηση της εργατικής τάξης (που όλοι θέλουν να ξεχάσουμε).

Antifa Live

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020 // 21.00

στους κήπους του πασά

ANIMA, JAZZY CHAVO, ΣΑΡΔΑΜ, ΣΑΙΚΟ